Apple ไขตน iPhone 7 กับ iPhone 7 Plus มาริเรียบร้อยกล้องยาเส้นยมล พอกพูนตัวเลือกขัดเอี่ยม บูรณะดีไซน์กับกันน้ำ!

Apple เปิดเผยตัว iPhone 7 พร้อมกับ iPhone 7 Plus สองสมาร์ทโฟนอ่อนเอี่ยมคล้ายเป็นทางการ เพราะหมายถึงเสด็จยอมข่าวโคมลอยก่อนหน้าแดนตักเตือนจะกอบด้วยตัวเลือกถูเอี่ยม พอร์ตเสียบกรรณตระหนัก 3.5 มม.ถูกต้องทอนคลอดเสด็จ กอบด้วยงานสะสางออกแบบ กล้องยาสูบหลังแก้วตายมล นอกจากนี้อีกทั้งกอบด้วยฟีเจอร์แดนแฟนๆ Apple คอยกันมาคล้ายช้านานนั่นคือ “กันน้ำ” ซึ่งเรื่องเบ็ดเตล็ดกอบด้วยดังต่อไปนี้
iPhone 7 กอบด้วยออกแบบภาพรวมตอนนี้ระบบโทรต่างประเทศที่ไหนถูกสุด pantip
ข้างนอกเฉกและอ่อนก่อนหน้านี้ เพราะงานผันแปรแดนสำคัญคล้ายเหลือบเห็นได้รับงามคือระวางของเขตตะม่อดินฟ้าอากาศถูกต้องเปลี่ยนที่เสด็จอยู่แดนริมบนบานศาลกล่าวพร้อมกับริมล่างของตัวเครื่องมือตอนหลัง กอบด้วยงานทวีคุณสมบัติกันน้ำกันขี้ผงยอมหลักเกณฑ์ IP67 (อยู่ที่น้ำแดนเหตุลึกมิเหลือ 1 เมตรที่ยามมิเหลือ 30 นาที)
Apple เปิดเผยตัว iPhone 7 พร้อมกับ iPhone 7 Plus มาครบถ้วนกล้องยาสูบยมล ทวีตัวเลือกถูเอี่ยม สะสางออกแบบพร้อมกับกันน้ำ!
ข้อมูลเทคโนโลยี ? สมาร์ทโฟน 8 กันยายน 2559, 03:50 น. ICT เพราะ อธิปลักษณ์ โชติธนทำให้สำเร็จ อ่าน: 284,387
31,015
Share on FacebookShare on Twitter Apple เปิดเผยตัว iPhone 7 พร้อมกับ iPhone 7 Plus สองสมาร์ทโฟนอ่อนเอี่ยมคล้ายเป็นทางการ เพราะหมายถึงเสด็จยอมข่าวโคมลอยก่อนหน้าแดนตักเตือนจะกอบด้วยตัวเลือกถูเอี่ยม พอร์ตเสียบกรรณตระหนัก 3.5 มม.ถูกต้องทอนคลอดเสด็จ กอบด้วยงานสะสางออกแบบ กล้องยาสูบหลังแก้วตายมล นอกจากนี้อีกทั้งกอบด้วยฟีเจอร์แดนแฟนๆ Apple คอยกันมาคล้ายช้านานนั่นคือ “กันน้ำ”

For more post, please visit Apple เปิดอวัยวะ iPhone 7 กับ iPhone 7 Plus มาริกับกล้องยาเส้นทวิ เติมตัวเลือกเช็ดเอี่ยม ซ่อมแซมออกแบบกับกันน้ำ!.

ยอกย้อนลายความศิวิไลซ์ศิริวิความชนะ สถานที่ จังหวัดสุราษฎร์

เริ่มต้นสวนตอบรอยอารยธรรมสิริมงคลวิการชนะขวางเขต ที่ตั้งน่าเลื่อมใสเขตชาวน้ำเมาษฎร์แยกออกกรณีชื่นชมยังมีชีวิตอยู่อย่างเหลือล้นนั่นเป็น พระธาตุขุดยาเสพติด ตั้งอยู่ณวัดวาพระธาตุขุดยาเสพติดราชวรวิหาร ยังมีชีวิตอยู่วัดหลวงอันดับส่อน พร้อมกับยังมีชีวิตอยู่วัดวาเชยเครื่องใช้เมือง ตั้งอยู่เขตส่วนเวียง อำเภอขุดยาเสพติด เจดีย์พระธาตุขุดยาเสพติดยังมีชีวิตอยู่สถาปัตยกรรมรูปร่างสิริมงคลวิการชนะองค์โดดเขตอีกต่างหากสิงสู่ณสภาพการณ์เขตเป็นประโยชน์เต็มที่
สันนิษฐานนินทาต่อเรือขึ้นไปเก็งพุทธศตวรรษเขต13-14 ยังมีชีวิตอยู่ที่ตั้งใส่พระบรมพระบรมธาตุเครื่องใช้สมเด็จพระสัมมาสู่สัมพุทธเจ้า ยังมีชีวิตอยู่ปูชนียสถานสำคัญข้างเคหสถานข้างธานีเครื่องใช้เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับยังมีชีวิตอยู่หนึ่งณไตรของโบราณสถานที่อันน่าเลื่อมใสเขตยกย่องยกย่องที่พัก อรัญประเทศ pantip
เครื่องใช้ท้องถิ่นล่าง เช่น เจดีย์พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมกับพระพุทธเจ้าไสยาสน์คูหาคูหาภิระเบียง เมืองยะลา
ในทั้งหมดกลางวันวิสาขยกย่องเครื่องใช้ทั้งหมดชันษา จะกอบด้วยระเบียบแบบแผนแหนแห่พัตรพร้อมกับระเบียบแบบแผนห่มผ้ำพระธาตุขุดยาเสพติด ซึ่งได้มายอมรับกรณีให้ความสนใจเคลื่อนพลเมืองพร้อมกับนักท่องเที่ยวยังมีชีวิตอยู่ส่วนแบ่งมำก หนีบยังมีชีวิตอยู่การระเบียบแบบแผนอันเด่นประจำปีการหนึ่งเครื่องใช้เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต่อเพื่อ พระบรมสารีริกธาตุสิริมงคลน้ำเมาษฎร์ณพระบรมราโชปถัมภ์ ตั้งอยู่บนเนินท่าน้ำเพชร ต.มะขามเตี้ย อำเภอธานี จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณนายังมีชีวิตอยู่ปูชนียสถานองค์เดิมเครื่องใช้คนกรุงเคหสถานที่สูง หรือชาวอาเภอธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อเรือพอชันษา พ.ศ. 2550 ติดสอยห้อยตามรูปร่างศิลป์สิริมงคลวิการชนะระคนกันศิลป์รัตนโกสินทร์ระยะท่อน
เป็นพระบรมสารีริกธาตุครองรุ่งเรืองเรียวยาวเช่นลำตะเกียง ตั้งอยู่บนกกรูปแปดเหลี่ยม แผนกมัตถกใส่พระบรมพระบรมธาตุ 2 องค์ พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุเครื่องใช้พระพุทธเจ้าสาวกอีก 16 องค์ พระบาทสมเด็จมหากษัตริย์พร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาไปมาสู่บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับครองปลูกท่อนเพิงยอมตามไว้เขตฤดูองค์พระบรมสารีริกธาตุ พอวันที่27 มีนาคม 2502 พร้อมกับครองยอมรับพระบรมสารีริกธาตุสิริมงคลน้ำเมาษฎร์ไว้ณพระบรมราโชปถัมภ์พระบรมสารีริกธาตุสิริมงคลน้ำเมาษฎร์แล้วก็ได้มาฉายานินทา พระบรมสารีริกธาตุสิริมงคลน้ำเมาษฎร์ ณพระบรมราโชปถัมภ์
เมื่อมาสู่ตลอดธานีน้ำเมาษฎร์แล้วไป สิ่งหนึ่งเขตเหมาะสมประกอบเป็นงานเที่ยวไปประนมบูชา ศาลยุติธรรมหลักเมือง ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จุดรวมจิตเครื่องใช้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ถิ่นสนามสิริมงคลน้ำเมาษฎร์ มัธยมธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชิดติดกันน้ำตาปี ต่อเรือเพื่อคอนกรีตติดสอยห้อยตามรูปร่างศิลป์สิริมงคลวิการชนะ เช่นพร้อมด้วยพระธาตุขุดยาเสพติด ถึงกระนั้นกอบด้วยสัดส่วนเลิศกว่า 2 ทัดเทียม บากหน้ายังมีชีวิตอยู่ตราประทับสัญลักษณ์ณวโรกาสเขตพระบาทสมเด็จมหากษัตริย์ครองครองแผ่นดินเต็มจำนวน 50 ชันษา
ปิดปลายเพื่องานเที่ยวร่อนมองดูวิถีชีวิตที่สาธารณะถาวรเขต ที่สาธารณะเบาบางใบไม้ หรือ ร่องน้ำร้อยประเภท ณน้ำตาปี เนื้อที่เขตกอบด้วยร่องน้ำขี้ปะติ๋วร่องน้ำอนุคณนาร้อยประเภท แล้วก็ได้มายอมรับงานกำหนดชื่อนินทา“ร่องน้ำร้อยประเภท” กอปรเพื่อทำเลที่ตั้ง 6 ส่วน เครื่องใช้อำเภอธานี ตั้งอยู่เขต ต.เบาบางใบไม้ อำเภอธานี จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กอบด้วยรูปร่างทำเลที่ตั้งธารล้อมรอบคเพลียยๆ ยึด กอบด้วยท่อน้ำแยะประเภทเชื่อมต่อขวาง ต้นไม้ประเภทส่วนมากยังมีชีวิตอยู่ต้นไม้เขตชอบน้ำกร่อยเป็นพิเศษท่อนเคลื่อนเขตขึ้นไปสิงสู่แออัด ทั้งปวงยี่ฝั่งริมทะเลร่องน้ำ ส่วนมากคนเดินดินยังชีพข้ารับใช้เวียนมะพร้าว 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับประกอบปะมงหาด 20 เปอร์เซ็นต์

Please visit ทวนทบรอยคราบความศิวิไลซ์สิริวิการชนะ เนื้อที่ จังหวัดสุราษฎร์ for more post.

สิบ อันดับ สายการบินในที่เป็นผลดีมัตถกะภายในพื้นโลก รายปี 2016

วรรณะ 1 : สายการบินเอไม่เรทส์ (Emirates) – สายการบินที่เรียบร้อยที่พัก อรัญประเทศ pantip
สุดขอบ
อันดับ 2 : สายการบินกระแอกตาร์แอร์เวย์ส์ (Qatar Airways)
อันดับ 3 : สายการบินประเทศสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)
อันดับ 4 : สายการบินติดอยู่เธย์คานสิฟิค (Cathay Pacific Airways)
อันดับ 5 : สายการบินออลนิปสกปรกแอร์เวย์ส์ (All Nippon Airways)
อันดับ 6 : สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส์ (Etihad Airways)
อันดับ 7 : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
อันดับ 8 : สายการบินอีวีเอแอร์ (EVA Air)
อันดับ 9 : สายการบินแม่น้ำนตัส (Qantas)
อันดับ 10 : สายการบินลุฟท์ธันซา (Lufthansa)

Read more content at 10 ระดับ สายการบินสถานที่ปกติเป็นยอดที่ภพ ประจำปี 2016.

หนาวเหน็บต่อจากนั้น! ดอยอินทความยินดี อุณหภูมิ 8-9 องศา เสร็จเปิดเผย ตีบมาตุรงค์ป่าน ซอยทำความเข้าใจเทพนิรมิต ยกให้ต้องชายทะเลไอหมอก

เมื่อเช้าวานระวางทะลวงมา ศูนย์รวมอุตุนิยมวิทยาเมืองเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สาธยายแหว อุณหภูมิหัว ภูเขาอินทนันท์ อยู่ระวาง 8-9 องศา อากาศหนาวค่ำลง พร้อมกับในมหาศาลผิวดิน เป็นต้นว่า ภูเขาใช่ไหมติดสอยห้อยตามช่องเขา ต่างก็ชักจะประสบพร้อมกับถูกเกียนหมอกหาได้ในตอนเช้ามืด หนาวแล้ว! ภูเขาอินทนันท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา ครบครันตระเตรียมไข แคบมาตุเรศต้นป่าน ทางผ่านเรียนเทพนิรมิต สละหาได้ถูก “ทะเลหมอก”
ศูนย์รวมอุตุนิยมวิทยาเมืองเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สาธยายแหว ช่องวิกฤตขยายเวลาลงเดินเหยียดโรงแรมอรัญประเทศ pantip
ทะลวงแดนตอนมัชฌิมพร้อมกับตอนบรรพ์ ประกอบเข้ากับวิกฤตทิศหรดีกำลังวังชาพอประมาณโบกห่มทะเลอันดามันตอนล่างพร้อมกับอ่าวไทย รูปพรรณสัณฐานปานนี้ทำสละแดนเมืองเหนือย่อหน้าบนกอบด้วยส่วนแบ่งพร้อมกับการแผ่ซ่านของพระพิรุณหดลงเพราะว่าตลอดในตอนจวบจวนห้วงมัชฌิมอาทิตย์ตรงนี้
นายภูมิรู้พงษ์ ดงวจีปุย เลขานุการเจ้าสำนักอุทยานแห่งชาติภูเขาอินทนันท์ อำเภอโมลีสุวรรณ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่งอรุณแหว ในขณะนี้ย่อหน้าอรุณรุ่งพร้อมกับค่ำอาการอากาศชักจะหนาวค่ำอุณหภูมิถัวเฉลี่ย 8-9 องศาองศาเซลเซียส มามหาศาลทิวากาลแล้ว สมมุติอุณหภูมิหดลงลดลง 6 องศาองศาเซลเซียสจึงจะเรียกหาแหวหนาวหั่นแหลก แต่ทว่าในตอนชนิดแม้เอี้ยวยังคงกอบด้วยพระพิรุณลงเม็ดอยู่จวบจวน ทำสละอาการกาศมักจะกั้น ไหว้วานรุ่งอรุณตักเตือนนักท่องเที่ยวสละถี่ถ้วนการประพาสเดินมาบนมีท้องสายระวางกล้าลื่นเคลื่อนพระพิรุณลงเม็ด
ในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ระวางจะแม้ ทิศน้ำขาวทเภสัชนฯจะไขสละบริการ ทางผ่านเรียนเทพนิรมิต แคบมาตุเรศเหมือน แล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะหาได้ภูมิใจเข้ากับเกียนหมอก เกษตรดอกกุหลาบพันชันษา พร้อมกับกวางผาผึ่งแดดรองฤดูหนาว ถือแหวจะต่อเรื่องจับใจแจ๋นักท่องเที่ยวคือดั่งร้ายแรง แต่ทว่าสมมุติขึ้นไปมาในขณะนี้ก็จะจดกันเข้ากับนาข้าวขั้นบันไดระวางที่อาศัยมาตุเรศมัชฌิมหลวง ซึ่งกำลังวังชาเขียวเต็มฝั่งมีท้องเกษตร

For related post, please visit หนาวแล้วไป! ดอยอินทนันท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา พร้อมด้วยเปิดเผย ตีบแม่ป่าน แนวทำความเข้าใจเทพนิรมิต แจกสัมผัสชายทะเลละอองหมอก.

คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ

กล้าๆ แลกหน่อย! เจอร์เก้น คล็อปป์ รับ ลิเวอร์พูล ต้องแก้ไขเมื่อเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับ ติคู่แข่งชิงพื้นที่หัวตารางอย่าง เชลซี และ สเปอร์ส ที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวด้วยเช่นกัน รับไม่รู้ในเกมดวล ฮัลล์ วันเสาร์นี้ “เดอะ ไทเกอร์ส” จะใช้แผนเดียวกันนั้นหรือไม่

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล สโมสรดังในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาตำหนิบรรดาทีมคู่แข่งแย่งพื้นที่ 4 อันดับแรกว่า เน้นเล่นเกมรับมากเกินไป ก่อนหน้าเกมลีกที่จะเปิดถิ่น แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้

กุนซือชาวเยอรมัน ที่นำ “หงส์แดง” ชนะ อาร์เซน่อล, เลสเตอร์ ซิตี้, เชลซี และบุกเสมอ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ แต่พลาดท่าแพ้ เบิร์นลี่ย์ ในเกม 5 นัดแรก รู้ดีว่าต้นสังกัดมักเจอกับปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งที่เน้นตั้งรับ แต่ติบรรดาทีมหัวตารางที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวเช่นกัน

อดีตนายใหญ่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าวว่า “เราต้องรับมือกับทีมที่เน้นตั้งรับ ผมไม่แน่ใจว่า ฮัลล์ จะเล่นแผนนั้นมั้ย แต่ผมไม่เห็นพื้นที่ว่างมากมายในเกมกับ เชลซี รวมถึงเกมกับ ท็อตแน่ม ด้วย ผู้เล่นทั้ง 10 คนถอยไปตั้งรับกันหมด”

My job is traveller ขณะที่เมื่อนักข่าวถามถึงวิธีจัดการกับทีมที่ ลิเวอร์พูล สมควรเอาชนะได้นั้น คล็อปป์ ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ถ้าคุณถาม 2 หรือ 3 ครั้ง บางทีอาจมีปัญหากับเรื่องความคาดหวัง? เรารู้ดีอย่างยิ่งถึงความยากที่เรามีในเกมนี้ แต่การพลาดโอกาสเป็นเรื่องดี มันหมายความว่าคุณมีโอกาสในการยิงประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเกมฟุตบอล คุณพลาดโอกาสในเกมสำคัญ มันจะเหมือนกับ “ว้าว ปรบมือแล้วเดินหน้ากันต่อไปเถอะ” ขณะที่เมื่อคุณพลาดโอกาสในอีกเกมหนึ่ง มันจะเป็นแบบว่า “ไม่เอาน่า อย่าพลาดง่ายๆ แบบนั้นอีกครั้ง”

For more article, please visit คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ.

อยู่ยาว!บุสเก็ตส์หวังแขวนเกือกกับบาร์ซ่า

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ดาวดัง บาร์เซโลน่า ระบุชัด ต้องการปิดฉากอาชีพนักฟุตบอลที่ คัมป์ นู พร้อมขอบคุณสโมสรที่เชื่อมั่นในฝีเท้าและขยายสัญญาให้อีก 5 ปี

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ กองกลางตัวรับคนเก่งของ บาร์เซโลน่า ยอดสโมสรลูกหนังแห่งศึก ลา ลีกา สเปน เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจที่จะอยู่รับใช้ต้นสังกัดยาวไปจนถึงวันยุติอาชีพพ่อค้าแข้ง หลังจากที่จรดปากกาต่อสัญญากับ บาร์ซ่า ออกไปจนถึงปี 2021 เรียบร้อย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้ต่อไป ผมหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกภายในสัญญาฉบับใหม่นี้ของผม นี่คือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ผมอยากจะขอบคุณสโมสรที่เชื่อมั่นในตัวผม และผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อสโมสร”

“แน่นอนว่า การเลิกเล่นกับที่นี่ถือเป็นความฝันของผม และผมก็อยากให้มันเป็นแบบนั้น แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกและอาการบาดเจ็บ แต่แน่นอนว่า ผมอยากเลิกเล่นกับ บาร์ซ่า” ดาวเตะทีมชาติสเปนวัย 28 ปี กล่าว

โทรต่างประเทศราคาประหยัด สำหรับสัญญาฉบับใหม่นี้ทำให้ บุสเก็ตส์ มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง 200 ล้านยูโร (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) และเจ้าตัวยังมีออปชั่นที่จะต่อเพิ่มอีก 2 ปี ด้วย

Read more article at อยู่ยาว!บุสเก็ตส์หวังแขวนเกือกกับบาร์ซ่า.

ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์

ใครจะเอา! เทรนเนอร์ ลียง เผย เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ หัวหอกชาวโตโก ซัดทั้งเหล้าและอัดบุหรี่ ตอนเรียกมาสัมภาษณ์ ส่งผลให้ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาด้วย ทั้งๆ ที่ตอนแรกอยากได้มาเสริมทัพฟรีๆ

บรูโน่ เจเนซิโอ กุนซือ โอลิมปิก ลียง ทีมดังในศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส เปิดเผยว่า สาเหตุที่ล้มเลิกแผนการเซ็นสัญญากับ เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ อดีตกองหน้า อาร์เซน่อล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นเพราะรับไม่ได้ที่นักเตะทั้งดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในระหว่างที่เจรจากัน

ปัจจุบัน อเดบายอร์ วัย 32 ปี อยู่ในสถานะนักเตะไร้สังกัด หลังจากที่แยกทางกับ คริสตัล พาเลซ หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา และ ลียง ก็ให้ความสนใจหัวหอกชาวโตโก ก่อนเรียกเข้ามาพูดคุยด้วย แต่สุดท้ายต้องยกเลิกเซ็นสัญญา เนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมนักเตะ

เจเนซิโอ เผยว่า “พวกเรามีที่ในทีมของเราให้สำหรับ มานู ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมสถานที่พูดคุยและดื่มกาแฟซักแก้วที่เมืองลียง อย่างไรก็ตาม ผมประหลาดใจมากเมื่อเขามาถึงแล้วก็ขอวิสกี้ชอตหนึ่งใส่ในกาแฟของเขาทันที นอกจากนั้น เขายังคาบบุหรี่ที่ปากของเขาอีกด้วย”

โทรถูก เทรนเนอร์ ลียง ยังยอมรับการพูดคุยกันในครั้งนั้นเริ่มต้นอย่างย่ำแย่ ก่อนตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับ อเดบายอร์ ในที่สุด โดยระบุว่า “สิ่งที่ตามมาในความคิดของผมคือ มันไม่มีที่สำหรับเขาในทีมของเราอีกแล้ว”

For related post, please visit ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์.

ทางการ!บุสเก็ตส์ต่อสัญญาบาร์ซ่าถึงปี2021

บาร์เซโลน่า จับ เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ กองกลางตัวเก่ง ต่อสัญญาในถิ่น คัมป์ นู ไปจนถึงปี 2021 พร้อมออปชั่นขยายได้อีก 2 ปี หลังอยู่กับสโมสรมาทั้งชีวิต และเป็นกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาแล้วมากมาย

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ตัวรับของ บาร์เซโลน่า มหาอำนาจลูกหนังแห่งศึก ลา ลีกา สเปน จรดปากกาต่อสัญญาค้าแข้งกับ “เจ้าบุญทุ่ม” ออกไปจนถึงปี 2021 อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา พร้อมเงื่อนไขสามารถขยายเพิ่มได้อีกจนถึงปี 2023

ดาวเตะทีมชาติสเปนวัย 28 ปี อยู่กับ บาร์เซโลน่า มาตลอดชีวิต และนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาจากทีมชุด เบ เมื่อปี 2008 เจ้าตัวก็ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น 390 นัด ทำได้ 13 ประตู และคว้าแชมป์มาครองได้อย่างมากมาย อาทิ ลา ลีกา 6 สมัย และ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 3 สมัย

สมัครสมาชิก Worldventures ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะทำให้ บุสเก็ตส์ มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง 200 ล้านยูโร (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) เลยทีเดียว

Read more post at ทางการ!บุสเก็ตส์ต่อสัญญาบาร์ซ่าถึงปี2021.

ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์

อนูอาร์ คาลี มิดฟิลด์ วิลเล่ม ทเว กลายเป็นแข้งคนแรกที่โดนกรรมการซึ่งดูภาพรีเพลย์ในสนามไล่ออก โดยตอนแรกเขาโดนแค่ใบเหลือง แต่เปาที่ดูคลิปมองว่ามันรุนแรงจนสมควรเป็นใบแดง และแจ้งอย่างนั้นกับเชิ้ตดำในสนาม

อนูอาร์ คาลี กองกลาง วิลเล่ม ทเว สโมสรในศึก เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกไล่ออกจากการตัดสินของกรรมการที่ดูภาพรีเพลย์ในสนาม

วิลเล่ม เจอกับ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ในเกม เคเอ็นวีบี เบเกอร์ คัพ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมันถือเป็นเกมแรกที่มีการใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนหนึ่งทำการดูคลิปวิดีโอเพื่อช่วยทำการตัดสิน

ทั้งนี้ ในเกมดังกล่าว คาลี เข้าสกัด ลาสเซ่ โชน อย่างหนักจนได้รับใบเหลืองจากกรรมการ แดนนี่ มัคเคลี่ แต่ โปล ฟาน โบเคล ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ดูคลิปวิดีโอมองว่ามันเป็นการเล่นที่รุนแรงสุดๆ และบอกกับ มัคเคลี่ ว่าสมควรแจกใบแดงไปเลย

มัคเคลี่ เผยว่า “ผมถาม โปล ว่าเขามั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มรึเปล่า และเขาก็ไม่ลังเลเลย ดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินที่ชัดเจน ภาพในคลิปวิดีโอมันบอกเองอยู่แล้ว นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่กรรมการซึ่งดูคลิปวิดีโอมีประโยชน์กับเกมมากๆ”

เที่ยวหรู อยู่สบาย จ่ายประหยัด ด้าน ฟาน โบเคล เผยว่าตนดูภาพรีเพลย์วนไปวนมาหลายครั้ง ก่อนจะแนะให้เชิ้ตดำไล่ คาลี ออกจากสนาม “หลังจากได้เห็นการเข้าสกัดนั้นผมก็คิดทันทีเลยว่า -อูย- ผมดูจังหวะการทำฟาวล์อีกหลายครั้งจากมุมมองต่างๆ และได้ข้อสรุปว่ามันต้องเป็นใบแดง ถ้าผมได้เห็นการทำฟาวล์แบบนั้นในสนามแล้วล่ะก็ ผมก็คงแจกใบแดงให้ไปเลย”

Please visit ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์ for more post.

เอ็มอินเตอร์ฯ-บ.AKQAร่วมเสวนาเพื่อยกระดับงานดิจิตอล

ที่พักจังหวัดสระแก้ว pantip คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์(ซ้าย), ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ร่วมต้อนรับ คุณแดน อินาโมโตะ (ขวา), ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท AKQA ประเทศญี่ปุ่น มาเล่า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ผลงานดิจิตอลระดับโลก ให้แก่พนักงานบริษัทในกลุ่ม กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง Digital Academy @mInteraction เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์งานดิจิตอล และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในวงการการตลาด และการสื่อสาร เมื่อเร็วๆ นี้

For more post, please visit เอ็มอินเตอร์ฯ-บ.AKQAร่วมเสวนาเพื่อยกระดับงานดิจิตอล.